Privacy Statement

. . .

Dit Privacy Statement is van de Vereniging Humanistisch Verbond, statutair gevestigd te Utrecht, en kantoorhoudende aan het Ambonplein 73 te 1094 PW Amsterdam (KvK-nummer 40476010) en heeft betrekking op de website Lifestream, een product van het Humanistisch Verbond.

Het Humanistisch Verbond verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

We vinden het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Cookies

Op onze website worden diverse cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op de computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies, waarmee wij verschillende dingen doen.

Essentiële cookies

Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.

Analytische cookies: Deze cookies maken duidelijk hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht. Maar ook welke pagina's en hoe lang een pagina met bijvoorbeeld een artikel is bekeken. Hierdoor ontstaat een beeld over wat onze bezoekers interessant vinden. Maar ook wat eventueel verbeterd kan worden. De informatie die deze cookies bevatten zijn niet te herleiden tot een persoon.

Functionele en analytische cookies zijn essentieel voor het bieden van een goede ervaring bij uw bezoek en het verbeteren van uw ervaring in de toekomst. Bij het bezoeken van deze website stemt u automatisch in met het plaatsen van deze cookies.

Niet essentiële cookies

Advertentie cookies: Dit zijn cookies die worden gebruikt om reclame af te stemmen op je interesse. Dit wordt beoordeeld op basis van de pagina's die je hebt bezocht op de website. Lifestream maakt in deze gebruik van inzet van Google adwords en gesponsorde Facebook berichten. Indien u geen advertenties wilt ontvangen, afgestemd op uw bezoek, dan voorkomt u niet dat u nog steeds reclameboodschappen en banners te zien kan krijgen van ons. Het gaat dan alleen niet om advertenties die zijn afgestemd op uw interesses. Als u helemaal wilt voorkomen dat u advertenties te zien krijgt, adviseren wij u om een Ad blocker te gebruiken.

De advertentie cookies zijn niet essentieel. Als u ons cookiebeleid niet accepteert, dan worden deze cookies niet geplaatst.

Voor welke doeleinden verwerkt het Humanistisch Verbond uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening, legt Humanistisch Verbond gegevens vast wanneer iemand informatie wenst over een dienst of een dienst af wil afnemen (naam, telefoonnummer, e-mailadres). Humanistisch Verbond gebruikt deze gegevens voor het leggen van contact tussen de desbetreffende aanbieder en de (potentiele) klant. (Verder contact tussen dienstverlener en de (potentiele) klant is onderhevig aan de privacy-bepalingen van de desbetreffende dienstverlener.)

Tevens worden bovengenoemde gegevens (naam, telefoon, e-mailadres) gebruikt om klanten van (nieuwe) producten, diensten en kortingsacties van Lifestream en het Humanistisch Verbond op de hoogte te brengen. Dit gebeurt echter alleen met nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de (potentiele) klant.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij info@lifestream.nl. We zullen uw gegevens dan binnen 5 werkdagen verwijderen.

Hoe zorgt het Humanistisch Verbond voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 

We gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement.

Het Humanistisch Verbond zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacy statement of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Humanistisch Verbond. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover het Humanistisch Verbond nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.
Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ons maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Humanistisch Verbond, t.a.v. de directie
Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het Humanistisch Verbond passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. 

Het Humanistisch Verbond neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Privacybeleid van derden

Op de website van het Humanistisch Verbond kunnen links zijn opgenomen van derde partijen. Wij adviseren u het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Het Humanistisch Verbond kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Codes en richtlijnen

Het Humanistisch Verbond beschikt over de erkenning van het CBF voor Goede Doelen en volgt de codes en richtlijnen opgesteld door Goede Doelen Nederland (https://humanistischverbond.nl/jaarverslag#codes).

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via:
Humanistisch Verbond

Antwoordnummer 10938
1000 RA Amsterdam

020-521 90 00

info@humanistischverbond.nl

Het Humanistisch Verbond behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Lifestream plaatst functionele -, analytische- en advertentie cookies, voor een goed functionerende website, gepersonaliseerde dienstverlening en advertenties. Zie ons privacy statement voor meer informatie.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet